domingo, 1 de marzo de 2015

EDIFICI DE L’AJUNTAMENT I LES ANTIGUES ESCOLES DE FONT-RUBI. PENEDÈS SOBIRÀ. CATALUNYA

Des del coneixercatalunya.blogspot.com començàvem l’any 2015 amb el propòsit de recuperar – fins on sigui possible – la memòria de les escoles anteriors al que anomeno II feixisme ( Dictadura del general Franco ) alguns tenen avui altres destinacions, públiques o privades, altres continuen servint al fi que els feia construir, i alguns son hores ara, només un trist record.

Aquest darrer és una mica el cas de la Casa de la Vila de Font-rubí, edifici que compartia espai amb les escoles, com em confirmava una senyora d’edat mitjana.


La descripció ens diu edifici d'estil popular, construït l'any 1890, per acollir la seu de l’Ajuntament, i les escoles segregades de nens i nenes, presenta planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos de teula àrab i carener paral•lel a la façana principal, que s'obre a tramuntana. Compta amb planta baixa, planta pis i planta sotacoberta. La façana principal presenta una composició totalment simètrica en base a tres franges verticals: la central compta amb l'accés principal, amb muntants i arc escarser de pedra treballada i al que s'hi accedeix mitjançant unes escales, mentre que a les plantes superiors s'obre un balcó, amb llinda en forma d'arc escarser a la planta sotacoberta. Les dues franges verticals dels extrems són simètriques i compten amb dues finestres rectangulars verticals a la planta baixa, un balcó corregut amb dues obertures allindades a la planta primera i dos petits balcons amb obertura única allindada a la planta sotacoberta. Per sobre la planta sotacoberta hi trobem una cornisa que es desenvolupa en tres trams.

En qüestió d’escoles TOTHOM n’ha vist almenys una al llarg de la seva existència, i no és la de Font-rubí la única de que no hi ha constància documental a la comarca del Penedès.

En demanava dades del mestre d’obres i/o arquitecte autor del projecte a l’Ajuntament, i ho faig extensiu als ciutadans particulars, Ateneus, Casals de Cultura, grups de recerca, Arxius Històrics, ....

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario