martes, 3 de marzo de 2015

CASA PRATS - CASA TORRENS. SABADELL

Juli Batllevell i Arús (Sabadell, 1864 – Barcelona, 20 de setembre del 1928) va ser l’autor l’any 1910 de la dita CASA PRATS - CASA TORRENS, al carrer d’en Font, 32 de Sabadell, de la que M. Dolors Dalmau Puig, en publicava unes magnifiques fotografies.La descripció tècnica ens diu ; habitatge unifamiliar modernista, format per planta baixa, pis i golfes. Els materials utilitzats a la façana són la pedra al sòcol, la ceràmica de plaquetes imitant el maó vist per a la planta baixa i per als dintells de les obertures, l'estuc al pis i golfes, maó vist a la cornisa i ceràmica de coronament. És apreciable el treball de forja de les baranes i del terrat.Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario