miércoles, 11 de marzo de 2015

CAN PUJOL. ANGLÈS. LA SELVA. GIRONA. CATALUNYA

Retratava la casa de número , 18 de la Plaça de la Vila d'Anglès.

M’explica un veí que en altres èpoques els propietaris disposaven d’una folgada situació econòmica, que si em de fer cas de l’estat de la finca, no és – com per a moltes persones- no la situació a dia d’avui.


La descripció tècnica ens diu ; immoble de planta rectangular que consta de planta baixa i tres pisos, entre mitgeres i coberta aterrassada. Pel que fa al seu emplaçament, aquest el trobem ubicat al costat dret de la plaça de la vila. El portal d'accés és d'arc rebaixat i totes les obertures tant el portal d'accés com les set finestres experimenten l'aplicació d'un emmarcament rectangular a base de rajol que acaba generant un contrast visual. Els quatre pisos han estat resolts en base a la mateixa solució de dues obertures rectangulars per pis amb un emmarcament de rajol. Ara bé aquesta solució està estructurada o plantejada segons un ordre decreixent de més a menys. Així les obertures de la planta baixa són les més grans i a mesura que es va ascendint la mida de les finestres va decreixent progressivament fent-se cada vegada més petites i reduïdes.

Com elements més significatius i destacats trobem, per una banda el treball de ferro forjat de les balconades. La planta noble és una balconada correguda mentre que les dels dos pisos superiors són individuals i abasten formes geomètriques. Mentre que per l'altra, el treball de la cornisa amb aquesta falsa balconada composta per un ritme o interval entre baranes de ferro forjat i envans mitgers o panys de mur en forma circular o lobulada presidits per dos medallons circulars que contenen una inicial - R - i la data de 1907.

Cap dada del mestre d’obres i/o arquitecte.

Sou pregats de fer-nos arribar les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario