martes, 10 de marzo de 2015

CAN COLOMER. AMER. LA SELVA. GIRONA. CATALUNYA

Retratava Can Colomer, o Casa Porcioles a la Rambla del Monestir, 13, d’Amer, a la comarca de la Selva.


L’aspecte descurat de la casa ens fa pensar que més enllà de la placa – posada l’any 1984, dins ja d’aquesta ‘Democraciola’ que ha fet retrocedir econòmicament a la ciutadania, fins a l’època dels anys 40 – l’interessat i la seva família, no han mantingut cap ‘especial relació’ amb la població on va néixer l’any 1904.


La descripció tècnica ens diu ; Edifici entre mitgeres de tres plantes, terrassa i torreta quadrangular, amb tres crugies, que destaca per la cornisa de rajola i la citada torreta de la part superior. La planta baixa consta d'un sòcol de placat de pedra de mig metre d'alçada i tres obertures. A la crugia central hi ha una porta amb arc carpanell rebaixat, emmarcada de pedra, una entrada de garatge, també d'arc rebaixat i feta de rajola i arrebossat i una finestra rectangular, també de rajola i arrebossat, amb reixa de ferro. Entre els diferents pisos hi ha una línia de separació decorativa de doble motllura. El primer pis conté tres finestres amb balcó de barana de ferro i decoració d'espiral als barrots, que fan panxa exterior a la part inferior. Els emmarcaments de les finestres són de pedra calcària en grans blocs de forma rectangular. El segon pis també conté tres finestres amb balcó, però de mida més reduïda i sense emmarcaments de pedra. La decoració de la barana és també més senzilla. Pel que fa a la cornisa, està confeccionada amb rajola sense arrebossar i consta d'una cornisa de rajola sostinguda per 16 mènsules també de rajola (cinc rajoles rectangulars de diferents mides superposades) i d'una balustrada amb decoració per buidat o absència de rajoles de formes cruciformes i geomètriques. Quant a la torreta, de planta quadrada, és feta també de rajola i arrebossada en la seva part oriental. La part superior d'aquesta té una cornisa i una balustrada similar a la de la cornisa del segon pis.


A la meva memòria Josep Maria de Porcioles i Colomer ( Amer (Selva), 1904 + Vilassar de Dalt (Maresme) , 1993 ), anirà pels segles dels segles, acompanyant dalt del cotxe oficial al gran sàtrapa.

Dinàvem a l’hotel Sant Marçal, un deliciós arròs negre, una brasa al punt, i unes postres variades, a un preu molt correcte.

No hay comentarios:

Publicar un comentario