miércoles, 28 de enero de 2015

CASA ESCAIOLA, ARA CASA GUILLERMO. SABADELL

Eduard Maria Balcells i Buïgas (Barcelona, 22 de setembre de 1877 - 4 de novembre de 1965), aixecava l’any 1931, al inici del breu període de llibertat i democràcia que porta la II República Española, la CASA ESCAIOLA, més coneguda avui com a CASA GUILLERMO.


La descripció ens diu ; immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa, entresol i tres plantes pis, ubicat en la cantonada entre Via Massagué i la Plaça de l'Àngel. De les façanes destaca l'estil monumentalista, el tractament del xamfrà amb tribuna única abraçant les plantes pis i sobresortint del pla de façana de planta baixa que constitueix un basament unitari, sostinguda per permòdols i coronada per gran frontó i que es repeteix a la façana de la Plaça de l'Àngel.

Autoritzem al Diario de Sabadell, i a qualsevol altra publicació escrita, a reproduir lliurement aquests articles.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario