miércoles, 19 de noviembre de 2014

EL SINGULAR COMUNIDOR DE L’ ESGLÉSIA DELS SANTS JUST I PASTOR DE SON DEL PI. PALLARS SOBIRÀ. LLEIDA. CATALUNYA

El Marcel Morato Tort, retratava magistralment el conjunt que formen l’anomenada torre-comunidor, de planta absidial (el•líptica amb un costat recte) construïda, a la part baixa, per grans blocs de pedra granítica, que fan de fonamentació i intueixen un edifici circular medieval, de quasi 4 metres de diàmetre intern i de 10 metres d’alçada, amb pedres no gaire ben treballades, distribuïdes amb filades regulars, i l’església dels Sants Just i Pastor del poble de Son.


S’explica que va servir com a comunidor, la funció d’aquestes edificacions era bàsicament aixoplugar al prevere que des d’allà beneïa els camps, les collites i/o els animals, i que amb el breviari a la mà esquerra i el salpasser a la dreta, manava i/o demanava en nom de Déu als esperits immunds que congrien [segle XIV; del català antic concrear, concriar, provinents del llatí . concreare 'crear alhora', amb possible influx de congregare en el pas de -ncr- a -ngr-] les tempestats i les pedregades , que les dispersin i les allunyin.

Comunir : Conjurar ( el mal temps ) amb oracions o exorcismes.

Llegia que posteriorment va cedir la seva funció a torre de les hores, hi ha encara la maquinària del rellotge, molt malmesa. La intervenció arqueològica que s’hi va fer per part de l’ajuntament d’Alt Àneu, pretenia la seva restauració i la consolidació de l’edifici. S’hi van efectuar els treballs d’excavació dins la torre del comunidor per intentar establir si es podia tractar d’una torre medieval. Els resultats van ser negatius, no trobant-se sinó estrats d’abocament d’època contemporània que reomplien la fossa oberta per poder encabir el contrapès del rellotge, i que, possiblement, arrasà qualsevulla resta arqueològica anterior.

Voldríem saber l’origen etimològic d’aquest topònim Son, com sempre ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario