martes, 11 de noviembre de 2014

CAN CARAMANY. CORÇÀ. GIRONA. CATALUNYA

Retratava des de la Bòbila, Can Caramany , edifici de grans dimensions de planta rectangular amb torres angulars a tramuntana, situat vora la carretera, a la banda de ponent de la vila Corçà, la descripció tècnica ens diu que consta de planta baixa i dos pisos, amb cobertes ; la façana principal, encarada a migdia, davant d'un jardí de gust romàntic, presenta porta d'accés d'arc de mig punt; la resta d'obertures són allindades, a les façanes posterior lateral, hi ha arcades a la planta baixa que serveixen de suport a una terrassa del primer pis. Són remarcables les estances interiors.


La casa pairal de la família Caramany, té l'origen en els segles XVI-XVII, encara que en etapes posteriors ha experimentat nombroses modificacions.

La capella de Sant Judes – de la que ens agradaria rebre’n imatges a l’email coneixercatalunya@gmail.com - es troba integrada al conjunt, i va ser bastida al segle XVI.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario