viernes, 1 de agosto de 2014

L’ESCORXADOR PÚBLIC DE PRATS DE LLUCANÈS.

Llegia que està situat al peu de la carretera BP-432, anomenada avinguda Pau Casals al seu pas pel nucli de Prats de Lluçanès, no he tingut encara el goig de veure’l, i espero fer-ho properament.


La descripció tècnica ens explica que es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions format per un volum rectangular d'un sol nivell amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals, amb murs de càrrega d'obra, arrebossats i pintats de color beix. La façana principal, orientada a l'oest i a l'avinguda Pau Casals, presenta una composició simètrica on s'alternen el color beix del mur de càrrega i el color grana amb el que es troben pintats els emmarcaments i les decoracions de maó. Al centre de la façana hi ha el portal principal, emmarcat amb maó i al que s'accedeix a través de quatre graons. A cada banda hi ha un finestral, també emmarcat amb maó. El tram inferior de la façana, per sobre del sòcol de formigó, està decorat amb maó també pintat de grana, com a la resta d'elements de la façana. Sobre la porta principal hi ha un rosetó decorat amb un vitrall rodó on apareix una torre, simbolitzant Prats de Lluçanès, envoltada de motius florals multicolors. El rosetó està emmarcat per dos filades concèntriques de maó, que es prolonguen verticalment emmarcant també la porta principal. Entre aquestes dues filades de maons hi ha escrit "MATADERO PUBLICH", amb lletres que sobresurten lleugerament de la façana, i a sobre, seguint la mateixa tipologia, hi ha la data de 1908. La façana queda emmarcada als laterals per cantonades diferenciades amb maó que acaben en un pilar a cada banda. Des d'aquest pilars, la façana forma un esglaonat cap al centre decorat amb maó i coronat amb una forma corba. La resta de façanes no tenen cap element decoratiu i només contenen una porta lateral i diverses finestres, totes sense cap tipus d'emmarcament.

La fotografia és de la fitxa tècnica.

Ens agradarà tenir noticia del mestre d’obres i/o arquitecte autor del projecte a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario