domingo, 27 de julio de 2014

EL CELLER DEL SINDICAT AGRÍCOLA DE CABRA. CAMP SOBIRÀ. TARRAGONA. CATALUNYA

Llegia que l’edifici que s’alçava a l’any 1919 sota la direcció de Cèsar Martinell i Brunet (Valls 1888 - Barcelona 1973), és d'una sola nau rectangular que presenta obertures en els dos costats menors. La coberta és a dues vessants, d'uralita, i segueix l'eix longitudinal de l'edifici. A l'interior són vistes les estructures portants del sostre.


L'espai de la nau es troba dividit per un parament d'obra de fàbrica. Les parets són també d'obra, visible a la façana principal. Aquesta és de composició simètrica i respon estèticament a les característiques tipològiques dels cellers cooperatius construïts en aquell període. El material de la façana és la pedra i el maó, i petites peces de ceràmica. A ambdós costats hi ha esgrafiats on apareixen el nom i la datació de l'edifici.

Amb anterioritat Cèsar Martinell i Brunet, havia dut a terme la construcció d’un edifici d’habitatges – el xalet – que no recullen algunes de les relacions sobre els seus treballs.

No hay comentarios:

Publicar un comentario