miércoles, 2 de julio de 2014

CINEMA OLIMPIA. MANRESA. BAGES

Josep Danés i Torras ( Olot, 1891- Olot, 1955), és l’autor d’aquest edifici de planta rectangular, de planta baixa i pis de doble alçada, que s’acabava l’any 1926.

La descripció ens diu que és de composició unitària. Les façanes són de composició clàssica, ordenades simètricament, amb cinc obertures per planta, organitzades segons cinc eixos verticals: tres centrals amb portal en planta baixa i balcó amb balustres al pis principal, corresponent a l'amfiteatre. Es remata a la part superior amb una cornisa, barana massissa i cartela central flanquejada per grosses volutes. La coberta és a dues aigües, de teula plana. A la planta baixa es desenvolupa el vestíbul i platea (en desnivell), amb l'escenari al fons. Un bon tros de l'escenari i la sala ocupen el pati interior de l'illa. La part alta de l'edifici està ocupada per l'amfiteatre, suportada per pilars de fosa, i el foyeur. Com a elements decoratius destaquen els elements clàssics que ornamenten la façana, com ara el fris de la cambra d'aire, les baranes dels balcons, el remat de la cornisa. La fusteria és original. Hi ha uns tiradors ben treballats a la planta baixa.


El Cinema l’Olympia tenia un aforament de 1.374 persones.

Ens agradarà tenir noticies dels promotors, noms, cognoms , lloc i data de naixement i traspàs, i un xic de la ‘història de la casa’ a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario