domingo, 26 de enero de 2014

HIPOGEU DE LA FAMÍLIA ESTAPER CUYÀS DEL BOSCH AL CEMENTIRI DEL MASNOU.

Jaume Gustà i Bondia (Barcelona, 1853 - Barcelona, 27 d'agost de 1932), per encàrrec de Joaquima Estaper Cuyàs, projectava l’any 1905 aquest hipogeu format per dos cossos precedits per l'accés a la cripta, que està cobert amb una llosa de marbre decorada amb una creu en relleu.

A continuació hi ha el mausoleu bastit damunt un podi. El cos inferior té forma trapezoïdal, en el qual s'obre una fornícula d'angles rectes on hi ha un petit altar flanquejat per dues columnes sobre basament. A sobre l'altar hi ha un Sant Crist. A banda i banda, dues plaques amb una inscripció on Joaquima Estaper fa una dedicatòria als seus pares i germans, i al frontal de l'altar, un relleu amb un anagrama de la Mare de Déu.


El cos superior està format per un frontó triangular decorat amb motllures i fulles d'acant; en el timpà`s s'observen relleus ornamentals que representen motius de l'ofici de farmacèutic (copes, serp, ...). Una gran creu de pedra decorada amb motius vegetals i un gran anell central, corona tot el conjunt.

El mausoleu està precedit per una escala de marbre on reposa l'escultura d'un àngel, obra de Venanci Vallmitjana i Barbany (Barcelona, 1826-1919)

No hay comentarios:

Publicar un comentario