lunes, 2 de diciembre de 2013

LA CASA MAS DE CORNELLA. LLOBREGAT JUSSÀ.

Retratava – no sense una certa recança, atès el Projecte de Llei de Restricció dels Drets Civils del PP - el casal i senyorial que es construïa l’any 1860 – per algun mestre d’obres i/o arquitecte del que ens agradarà tenir-ne Informacion a l’email coneixercatyalunya@gmail.com - com a residència de la família Mas, que posseïa l'antiga fàbrica Norvic situada just a l'altra costat del carrer.


Posteriorment va ser propietat de l'industrial Ramon Gaya i Massot, alcalde de Cornellà entre 1945-51, que fou cessat en considerar-lo responsable d'un cas d'apropiació indeguda d'olis i farines a la seva corporació.

La casa la trobava esmentada com Escola Can Gaya, i Can Gaya, en l’actualitat exerceix com a Caserna de la Policia Local.

La descripció tècnica ens diu ; edifici de planta baixa i tres pisos amb una torre-mirador central, i coberta de teula a dos vessants, amb el carener paral•lel a la façana principal. Una escala exterior de doble accés permet l'entrada al primer pis.

Esperem rebre a l’email coneixercatalunya@gmail dades de ‘ la família Mas’ – en aquells anys, ja era costum citar a les persones amb el seu nom propi i els cognoms del pare i la mare - , també del mestre d’obres i/o arquitecte autor del projecte de la casa MAS, i de la fàbrica Norvic.

No hay comentarios:

Publicar un comentario