lunes, 23 de diciembre de 2013

HISTÒRIES DEL CINEMA A CATALUNYA. EL MODERN DE LLORET ‘COSTA BRAVA’ LA SELVA. GIRONA

Salvador Puiggròs i Figueras ( 1877-1935) és l’autor del projecte de l’any 1912, d’aquest CINEMA MODERN que serà un dels primers edificis de Lloret pensat per acollir les manifestacions artístiques d’aquell segle XX que tot just començava.

Joan Llaverias i Labró (Vilanova i la Geltrú, 1865 - Lloret de Mar, 1938) era l’encarregat de decorar la sala, cosa que va fer – segons diuen les cròniques – amb un gust exquisit.

De forma no explicada – tot i que perfectament explicable - , tanca el Cinema Modern, i l’edifici es destina a altres activitats desprès de completament remodelat i transformat.

En el seu emplaçament original s'ha construït un modern centre comercial, amb finalitats oci-recreatives. Es tracta d'un modern centre comercial que consta de tres plantes, entre mitgeres, i coberta plana. L'únic vestigi o restes vivents que permeten imaginar-se ,vagament, com era el Cine Modern és la façana.

La façana està estructurada, clarament, en tres cossos. Al centre tenim el cos principal el qual es troba profusament ornamentat amb decoració de tall vegetal i floral. Sobresurt especialment el gran medalló circular concèntric que corona aquesta franja central, la qual està rematada amb un gran camafeu ornat amb unes carnoses i voluptuoses garlandes. Dos pinacles flanquejen, a banda i banda respectivament, aquest cos central. La decoració vegetal i floral torna a fer gran acta de presència especialment en el coronament d'ambdós pinacles. Els tres cossos es troben ensemblats per mitjà de dos volums intermitjos en els quals es pot llegir ja no CINE MODERNO, com deia anteriorment, sinó CENTRE MODERN, en relació als nous usos a que s'ha destinat l'establiment, i que disten molt de les finalitats originals que es van atribuir a l'edifici. Una façana en part molt desvirtuada arran del gran entemat de vidres i ferros que arrenquen directament de la façana de tall modernista i que es prolonguen fins el coronament de l'edifici, el qual està mancat de qualsevol tipus de cornisa o ornament. Comparant fotografies antigues, com ara la de la fitxa del Servei de Patrimoni núm. 26.801 del 1982 o la del llibre d'en Jordi Padilla (p. 233), amb imatges actuals ràpidament s'extreuen dues conclusions: per una banda, la façana a part de mers canvis superficials, com ara el canvi de CINE MODERN pel de CENTRE MODERN, o l'obertura d'una porta al centre de la façana, ha restat pràcticament intacta. Tanmateix on s'han experimentat i on s'acumulen els canvis més dràstics ha set en la reconversió de l'antic cinema en el centre comercial actual, que és el que podem contemplar avui en dia. Així s'han suprimit les tanques de ferro forjat dels laterals que es poden apreciar en la fotografia del llibre d'en Jordi Padilla; s'ha alterat completament el volum original de l'edifici augmentant-lo així desmesuradament; la magnífica façana es troba totalment descontextualitzada en el seu nou emplaçament ,..


El resultat final d'aquesta obra és una conjugació matussera que provoca mal als ulls de l'espectador.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario