domingo, 16 de junio de 2013

MAGATZEM DE MAGÍ FIGUERES I GALOFRE A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

El Marcel Morató Tort, m’enviava una fotografia de l’edifici que s’aixecava l’any 1904, a instàncies de Magí Figueras i Galofré, per destinar-lo a magatzems, al Carrer General Prim, 12-14 ; obra de l'arquitecte Santiago Güell i Grau, originàriament només era de planta baixa. Posteriorment damunt del terrat, s'han construït habitatges.


La descripció tècnica ens diu : Façana principal composada sobre tres eixos verticals. Els portals són d'arc carpanell de dos punts, amb sòcol i amb emmarcats curvilinis i clau de pedra. El coronament és amb cornisa de pedra de formes curvilínies i acabaments florals, format per baranes de ferro coincidents amb els portals i manxons massissos.. Vilafranca del Penedès té com a Ciutat, massa categoria per permetre encara , que els mal dits ‘serveis públics’ pengin els cables de qualsevol manera; i això fins en l’actual situació de colònia del REINO DE ESPAÑA que som des de 1714.

No té res a veure amb magatzem del Carrer del Comerç, 39 , que l’ Isidre Figueras – ens agradarà tenir noticia del cognom matern, a l’email coneixercatalunya@gmail.com ), encarregava l’any 1919 a l’arquitecte Antoni Pons Domínguez (1/1/1884-1/11/1978 ), fill del també arquitecte, Joan Baptista Pons i Trabal, o Traval, (Barcelona, 1855 - Barcelona, 1928), i del que us en farem també – amb l’ajuda de Déu – una petita explicació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario