miércoles, 19 de junio de 2013

LA TORRE DE L’AMO DE LA COLONIA PONS A PUIG-REIG

Visible des de la mal dita Torre Vella, construïda a l’any 1885 – tenen doncs quasi la mateixa edat, i aparentment aquella es conserva millor - , la ‘nova’ fou acabada a l’any 1897.


Es un edifici de planta quadrada de la qual sobresurten dos cossos poligonals, un a llevant –on ens trobem - , i on hi ha l’entrada principal i un altre a ponent en forma de tribuna.


Té planta baixa, dos pisos i golfes. L’exterior és completament arrebossat, actualment l’estat de la façana es qualifica com de ‘molt malmès’ – els tècnics atès el deteriorament de les façanes i de les teulades, aconsellen una restauració integral - ; la decoració es situa a les portes i finestres en un estil clarament gòtic, amb decoracions florals, de bestiari medieval i gàrgoles. Les obertures també estan emmarcats per motllures que recorden l’esquema de la torre vella.
De l’interior, especialment del vestíbul, ens n’expliquen meravelles en que es representen temes al•legòrics als continents. Els salons són profusament decorats amb temes adients a les seves funcions.

Puig-reig té un enorme patrimoni històric que en l’actual situació d’estretor econòmica, i en un context recessiu a curt i mitjà termini, en que les prioritats son – ho haurien de ser - les persones, patirà una severa degradació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario