lunes, 24 de junio de 2013

ALLÒ QUE EL VENT S’ENDUGUÉ. EL MAS BOIXEDA DE FONOLLOSA. BAGES

El Josep Olivé Escarré i l’Antonio Mora Vergés, ens quedàvem palplantats davant l’evident ruïna de l’esplèndida casa quins orígens es remunten amb seguretat als segles XIV-XV, sent el mas Boixeda un dels masos històrics del nucli de Fals.

De l’edifici del mas original no s'observa pràcticament res, tractant-se segurament d'una casa amb un nucli central aixecat possiblement entorn al segles XVI-XVII amb ampliacions a ambdues bandes al segle XVIII.

L 'interior del conjunt sofrí reformes a finals del segle XIX, doncs les arcades interiors duen la data de 1871.

La última fase d'ampliació segurament degué ser la de la construcció de la capella de Sant Josep a ponent del mas, aixecada l'any 1869.

Llegia que el mas ha estat propietat de la família Vall de Vilaramó de forma continuada, malgrat que el cognom original de la família hagi anat variant degut als casaments de pubilles del mas. La besàvia de l'actual propietària va casar-se amb l'hereu d'un mas de Gaià, passant a residir a finals del segle XIX en aquesta població.

A la mort sense descendència de la resta de familiars, el mas va anar a parar a les seves mans a la dècada de 1920, perdent-se la línia de propietaris residents al mas.


Des de la dècada del 1940, el conjunt d'edificacions del mas es troben abandonades, i avui dissortadament en un estat de degradació molt acusat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario