lunes, 13 de mayo de 2013

L’ASIL INGLADA VIA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

El Carrer d'Hermenegild Clascar, 15-19 és un marc força inadequat perquè pugui lluir com es mereix, l’obra que l'arquitecte Santiago Güell i Grau (Vilafranca del Penedès l’1 de febrer de 1869 - 31 de desembre de 1955 ), feia l’any 1914, per encàrrec del Prevere, Joaquim Inglada i Via, i la seva germana, Alberta Inglada i Via. L’asil que s’anomenarà Inglada Via en memòria d’aquella acció altruista.

L'any 1917 s’inaugurava l'asil.

L'any 1940 passava a mans de la Caixa d'Estalvis del Penedès.

La desaparició d’aquesta entitat d’estalvi, fa planar ombres d’incertesa en el devenir d’aquesta Institució Assistencial.

La descripció tècnica ens diu : Edifici entre mitgeres estructurat en tres ales formant una "U", adossades a les mitgeres i a la façana principal i un cos entre aquestes. Consten de planta baixa, entresolat en part a les ales laterals i dues plantes pis a cada ala. Cobertes a dues aigües amb el carener paral•lel a cada ala. El cos central està format per semisoterrani, en part, planta baixa i planta pis i terrat superior.

La façana principal està composada simètricament sobre eixos verticals, amb una lleugera asimetria ala planta baixa. Un finestral d'arc de mig punt a mitja alçada centra la composició, les finestres són adintellades amb motllurats esglaonats. Per sota aquest finestral, a la planta baixa, tenim dues portes d'arc apuntat amb un ull de bou al mig, a l'esquerra, lleugerament, descentrat, hi ha el portal principal. A la darrera planta, trobem una galeria d'obertures seguides d'arc de mig punt. El coronament de la façana es fa amb un ràfec amb imbricacions. Parament de maó vist i sòcol de paredat irregular.A la fotografia apareix parcialment la casa que per encàrrec de Vicenç Mestres i Tauler, aixecava l’any 1904, i reformava l’any 1929, l’arquitecte Santiago Güell i Grau (Vilafranca del Penedès l’1 de febrer de 1869 - 31 de desembre de 1955 ).

No hay comentarios:

Publicar un comentario