miércoles, 22 de mayo de 2013

LA TORRE LLIGÉ DE CARDEDEU.II.

Rebia un e.mail, acompanyat d’unes fotografies, del Miquel Comas Clusellas, en relació al relat de la Torre Lligé de Cardedeu, em feia algunes observacions o aclariments.

En primer lloc, la torre actual és un conjunt format per diverses reformes, al menys tres. La primera casa Lligé era més petita i corresponia a la part del darrera de l'edifici actual (la que dona al jardí). L'any 1890, amb motiu d'allargar els dos carrers als que donava la casa, es construeix el jardí posterior, tallant la possibilitat de passar el carrer Verdaguer.

Entre la casa Lligé i la placeta antiga de Sant Joan, hi havia la casa Aragall, on hi hagueren diverses indústries tèxtils i d'altres.

Els Srs Lligé compraren la propietat i ampliaren el seu edifici, primer amb el cos on ara hi ha les oficines municipals, acabat amb una tribuna en forma d'arc, més tard substituïda pels arca actuals. La resta del terreny comprat, fins arribar La placeta de Sant Joan, es destinà La jardí, tancat amb una gran porta de ferro forjat.L'any 1915, es tiraren La terra els edificis que hi havia al mig de l'actual plaça de Sant Joan´. Us adjunto dues imatges, una durant les obres, en la que es veu la torre Lligé amb la tanca a mig fer, de 1915 (la del carro, que està enderrocant la torre Lledó) i l'altre amb la plaça acabada d'explanar i la torre Lligé amb la tanca acabada (1917).Amb motiu de la seva conversió en ajuntament de la vila, fou enderrocada la tanca, i l'espai del jardí es convertí en la placeta enjardinada petita actual. De la mateixa època és la modificació de la façana, amb el triangle central Pi el terrat amb arcs.Adjunto també la postal de l'ajuntament vell, que és anterior a la guerra civil, tot i que l'ajuntament restà en el mateix edifici fins el trasllat a can Lligé, l'any 1953.

No hay comentarios:

Publicar un comentario