miércoles, 15 de mayo de 2013

LA CASA MACIÀ DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Rebia una fotografia del Marcel Morató Tort de la coneguda com ‘Casa Macià’, edifici del segle XV que probablement va formar part d'un gran casal gòtic, juntament amb l’edifici que és avui seu de l’Ajuntament de Vilafranca, molt modificat - particularment a la façana – entre els 1909 i 1912 en execució d’un projecte que s’encarregava a l'arquitecte Eugeni Campllonch i Parés ( Vilafranca del Penedès , 1870- Buenos Aires, 1950)

La descripició tècnica ens diu : Casa entre mitgeres d'origen gòtic. És de planta irregular, consta de planta baixa, pis i golfes amb la coberta inclinada a vàries aigües amb els careners paral•lels a la façana. Pati central cobert amb escala i galeria d'arcades a mig punt a la primera planta i finestres adintellades a les golfes. Hi ha una escala lateral de dos trams d'accés a les golfes.Façana principal de pedra amb portalada adovellada per un arc de mig punt i dues obertures laterals amb arcs rebaixats i espitlleres a la planta baixa. A la planta pis, hi ha dos balcons i una finestra adintellada. A les golfes, hi ha una galeria d'obertures adintellades formades per columnes i capitells de pedra i jàsseres de fusta. El coronament és amb barbacana.

L'any 1965 es fan obres de restauració, en les que es desfeien dues estructures del segle XX (un llenyer i un safareig) per adequar la planta baixa a un aparcament i un nou accés.

La intervenció ha permès documentar part de la història d'aquesta casa i les seves transformacions al llarg del temps; el pati de la casa Macià és testimoni de diverses accions constructives; dels elements estudiats, el més antic és un arc ogival de tipologia gòtica, datat en el segle XIV, la visió del qual des de la casa Macià és parcial, ja que continua cap a la casa següent, ocupada per l'Ajuntament de Vilafranca.

No trobava cap informació de la família que dona nom a la casa, sou pregats de dir-hi la vostra a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario