jueves, 16 de mayo de 2013

CLAUSULES ABUSIVES EN LES HIPOTEQUES DEL REINO DE ESPAÑA


Europa amb  la deshonrosa excepció d’ESPAÑA i BULGARIA té una legislació de 2ª oportunitat que evita la condemna perpetua per deutes – que malgrat la prohibició expressa de la Constitució de 1978, persisteix al REINO DE ESPAÑA - ; està clar que  ambdós països tenen un semblant   ‘nivell democràtic’  , i en conseqüència  tenen encara en les seves legislacions  formules que permeten l’ABÚS  (ús excessiu i contra dret, de qualque cosa ) d’una part contractant sobre l’altra.

Europa en relació a les hipoteques els ha dit al GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA que HAN DE DEIXAR D’APLICAR aquestes formules, i fins que la reiteració de clàusules abusives per part de les entitats financeres s’ha de valorar a la llum del Dret Penal, com un delicte continuat.  

No tenim dissortadament cap relació de clàusules abusives, i hauran de ser els jutjats els que les apreciïn  - d’ofici - en cada cas.

Alguns nomenaments, per exemple al Tribunal Suprem, desperten sospites de parcialitat : 

Les reformes legals Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social’, insisteixen en la tesis del Hacella y no enmendalla”

Que ha de fer la ciutadania ?. Quedar-se  braços plegats ?, NO!, us deixo un exemples i una proposta d’actuació :  La clàusula sòl és abusiva  ?. Els interessos no baixaran més enllà d’un sòl pactat, i no podrien pujar per damunt d’un sòtil.  Directament en els casos en que no hi ha sòtil ( sostre ) ho manté un diferencial exagerat.

La plus garantia és abusiva ?.  Les signatures de pares, germans, avis, socis, ... que han estat pràctica comú, SON HABITUALMENT conceptuats com abusius.

Els interessos de demora son abusius ?. Si, quan superen entre el doble i el triple del interès de mercat. En països com Alemanya son per exemple del 3%. Insisteixo però, en la ‘feblesa democràtica’ del  REINO DE ESPAÑA

Clàusules que tenen formules matemàtiques  i/o logarítmiques ?.  Com TOTES les clàusules que  no siguin ‘entenedores’ per una persona ‘normal’, son susceptibles de nul·litat.

Que han de fer les persones que tenen una hipoteca ?.  Demanar una còpia autèntica – si no la tinguessin, cosa molt habitual fins a dia d’avui - , i desprès de llegir-la, demanar PER ESCRIT al banc – exigint que ens acrediti l’entrada mitjançant l’estampació del recibi i la data en una còpia – que acordi la NULITAT de les clàusules  que creiem abusives. Passat un termini de 30 dies, en cas de no tenir contesta, presentar un escrit idèntic adreçat al DEFENSOR DEL CLIENT en que farem esment de la NO RESPOSTA. Passat novament un termini de 30 dies, PER CORREU, cal enviar idèntic escrit AL SERVICIO DE RECLAMACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA. Passats 30 dies més, també per CORREU posar en coneixement de la Fiscalia, totes les actuacions. 

1 comentario:

  1. "La parte contratante", germans Marx. :-) http://www.youtube.com/watch?v=AaO1FzE6J9I

    ResponderEliminar