viernes, 10 de mayo de 2013

CAL FÈLIX. SALLENT. BAGES

M’aturava per retratar aquesta casa que manifestament no viu els seus millors moments.

la formula Cal [ casa d’el ] , s’utilitza quan ens referim al lloc on viu algú conegut i àdhuc apreciat.A la fitxa tècnica s’explica que l’aixecava la família Iglésies – sense cap altra dada- propietària d'una fàbrica tèxtil desapareguda: la Xiberia – un dels socis propietaris era José Balet Bellver que va morir sense descendència - , i una fàbrica de guix. Actualment no realitzen cap activitat industriahttp://www.pueblos-espana.org/cataluna/barcelona/sallent/380275/

La descripció ens diu : Casa de planta baixa, un pis i golfes amplies per guardar-hi material. Hi ha tres portes d'accés a la casa; la del centre per pujar dalt al pis i les laterals són magatzem-garaig.

En el primer pis hi ha un balcó amb tres portes, cobertes amb una mena de frontó clàssic i emmarcades amb pilastres corínties. Les golfes són molt altes i servien per magatzem.

Presenten sis finestres cobertes amb un arc de mig punt.A sobre de les dues centrals hi ha un relleu amb al•legories de caràcter industrial que malgrat la pèssima situació actual, ens recorda l'esperit emprenedor de Catalunya, i de la persona que era aleshores propietari de la casa.
Agraïm el detall dels fils que enlletgeixen l’edifici, la seva visió em fa recordar – de vegades a la Catalunya interior me’n oblido – que vivim en la darrera colònia del REINO DE ESPAÑA, dins dels límits europeus.

Sou pregats d’ampliar aquesta minsa informació a l’email coneixercatalunya@gmail.com , molt especialment en tant que s’esmenta de forma marginal al promotor, i es fa omissió – conscient i voluntària – de la identitat del mestre d’obres i/o arquitecte autor del projecte, les dades d’ambdós.

Recordeu sempre que CATALUNYA i SALLENT, NOMÉS en té a nosaltres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario