miércoles, 17 de abril de 2013

LA CASA VILANOVA DE VIVER

Anàvem la Maria Jesús Lorente Ruiz, i l’Antonio Mora Vergés per les terres de Viver, avui terme municipal de Viver i Serrateix, m’havia sorprès un petit tancat prop del temple parroquial, que em feia evocar un fossar.

Des de la Plaça de l’església de Sant Miquel, retratava la ‘Casa Vilanova de Viver’; presenta una estructura de casa senyorial, amb planta baixa i dos pisos, tot i que les seves funcions, i la seva forma de vida corresponen – segons s’explica - a les d’una masia.L'estructura és del tipus que tenen – encara - moltes masies catalanes, precursora de la ‘casa senyorial’, amb una torratxa o llanterna que il•lumina l'escala, col•locada al centre de l'edifici.

Construcció de 1917 de la que no en trobava dades relatives al mestre d’obres i/o arquitecte responsable. Ho demanaré a l’Ajuntament.

La Catalunya interior, la del ‘forat negre’ , hauria de tenir una especial cura, en documentar exhaustivament el Patrimoni Històric i/o Artístic; en el millor del casos serà la seva font d’ingressos en el futur, perquè amb la ‘compartimentació econòmica del món’ , les activitats industrials es concentraran al Nord protestant, i al ‘nostre sud’ li assignen tasques de caire ‘turístic intel•lectual”, i a les terres situades més avall, amb les disfresses de ‘toreros i manolas’ atendre com a ‘turistes’ als jubilats i pensionistes de les industries que continuaran pels segles dels segles, a les terres fredes de l’Europa ‘superior’.

Sou especialment pregats d’ampliar aquesta informació a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario