viernes, 12 de abril de 2013

DE LA MASIA MIRO A LA TORRE MIRONA. AVUI HOTEL DE LA MAL CONTENTA. PALAMÒS

La Maria de Sant Joan de Palamós m’explicava, que la casa , a la mort de Carme Adroher de Ciurana, es va vendre a Lluis Camós Provensal, l’any 2004 , que va confiar-ne la decoració a l’interiorista , Lázaro Rosa-Violán.
La descripció de Patrimoni diu : La masia, amb torre de defensa, es troba a tocar del camí que mena a la platja de Castell. La façana principal està orientada a ponent. Actualment està arrebossada i té dos contraforts. El portal d'entrada és adovellat i a la clau hi ha l'escut de la casa. Coincidia amb el Gabriel Martin Roig , en que no és un escut nobiliari. La inscripció RO-MI envoltada d’una corona circular (en realitat Miró) és el nom de la família Miró, propietària del mas. Aquesta família eren els batlles de sac, recaptaven els delmes de l’Abad del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, que era el senyor feudal de la contrada.A l'interior apareix l'estructura bàsica tradicional (3 crugies paral•leles), un xic encoberta pels múltiples cossos afegits. Es manté, però, las sala central amb una gran arcada de carreus escairats. La sala de la dreta, l'antic estable, està coberta d'embigat de fusta a dues vessants. El paviment de la planta baixa és fet de còdols i argamassa i el del primer pis de rajoles de terra cuita, tant un com l'altre són els originals.

Pel que fa a la història , l’esment més antic és de l’any 1391, en que en un document notarial es recull : ‘Martini Mironi de Palagrugello tenens et possidens joharia vocata joharia del Abat de Sant Feliu,..’. A l’expressió joeria , li atorga Pere Trijueque i Fonalleras, el significat de ‘mas principal dins les possessions que aquest monestir tenia a les parroquies de Vila-romà i Vall-llobrega’.

Aquesta nissaga senyorejarà el mas fins a començament del segle XIX, en que consta com a propietari Antoni Miró de Girona.


La denominació ‘torre Mirona’ esdevindrà ‘habitual’ a partir de 1716.

La data més antiga que trobem a les llindes és la d'una finestra de la façana principal amb l'any 1572. D'aquest mateix segle són la de la porta de l'escala (1576), d'una finestra de la façana i una porta del primer pis (1577).

La propietat passava posteriorment a la família que l'ha conservat al llarg del temps, les seves tres darreres propietàries foren : Jacoba Maristany, Amparo de Ciurana i Maristany i Carme Adroher de Ciurana.

Segurament no es feren reformes importants fins a finals del segle XVIII, ja que hi ha dues llindes amb data 1791.

Trobàvem a la pàgina web de l’hotel :

La Malcontenta, hotel de luxe catalogat també com a hotel Monument, que havia estat una masia fortificada al paratge de Torre Mirona, a la zona de Castell - Palamós.

L'Hotel La Malcontenta ha heretat el seu nom gairebé màgic d'una dona que va ser alhora esposa i mare afectuosa, bonica , intel•ligent, i divertida, amb un anhel de perfecció, que feia que no trobes mai , res prou ben fet.

Tot ho comparava amb la lluna.

L'hotel pretén ser la casa que ella va somiar, i que no va tenir la possibilitat d'aconseguir.

Sembla que aquesta dona excepcional va ser la besàvia de l’actual propietari.

En el capítol d’agraïments, no puc deixar d’esmentar a :

Sandra Dabau Gener
Pere Trijueque i Fonalleras
Maria de Sant Joan de Palamós
Gabriel Martin Roig

I, al personal de l’Hotel la Mal Contenta que s’ha implicat de forma entusiasta en aquest treball.

No hay comentarios:

Publicar un comentario