viernes, 5 de abril de 2013

CAN FANÉS O TORRE ROSITA DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

‘L’alegria dura poc a la casa dels pobres’ , la frase és sens dubte encertada per definir – en general – el treball dut a terme per documentar el Patrimoni Històric i Cultural de Catalunya.

Això és particular i dissortadament cert en aquesta casa del carrer Torregassa, 49-51de l’Ametlla del Vallès, que es data l’any 1935 a la fitxa tècnica.

No consta qui en va ser el promotor.
No consta qui en va ser l’arquitecte i/o mestres d’obresLa descripció ens diu : Edifici aïllat de tipologia ciutat - jardí, de planta concentrada, i aixecat respecte del terreny. Està format per planta baixa i pis, i la coberta és de teula àrab, on sobresurt una torre de planta ortogonal, al seu costat de migdia. Les façanes, revestides d'estuc de calç, es composen horitzontalment amb un basament rematat amb totxo, un imposta a l'alçada del primer forjat i un potent ràfec corona totes les parts cobertes, i les cantonades estan decorades amb esgrafiats de carreus. La tanca del jardí és de paredat comú i les pilastres estan coronades amb capitells ceràmics piramidals.

Sou pregats de fer-nos arribar qualsevol informació a l’email coneixercatalunya@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario