martes, 4 de diciembre de 2012

LA CASA ESCARRÉ DE L’ARBOÇ

Anàvem l’Antonio, el Josep, el Tomàs i el Santiago fins a l’Arboç, població curulla d’edificis d’interès monumental i històric, quan m’aturava a retratar la casa Pairal on va néixer el 15 d’abril de 1908 Francisco Escarré i Jané [ la catalanització dels noms propis no va ser possible fins a darreries del primer franquisme ], que escollirà el nom d’Aureli Maria, quan ingressa l’any 1923 a la Comunitat Benedictina de Montserrat, desconeixia que aviat em serviria d’obligada referència davant d’un nou atac de la ‘ caverna’ contra la nostra llengua i cultura.

L'edifici, és un dels més antics del poble, consta de tres plantes. Als baixos trobem una portalada d'arc de mig punt adovellat. Al pis noble destaca una gran finestra quadrada emmarcada de pedra amb un trencaigües en forma d'arc conopial. En la part superior, a les golfes, s'obre una petita finestra quadrada.


El lateral de l'edifici afaiçonat al carrer Abat Escarré presenta quatre finestres disposades irregularment. En destaca una per estar rematada amb un trencaaigües horitzontal decorat per quatre relleus que representen cares humanes.


A la façana principal es va col•locar una placa commemorativa i l'escut dels Escarré, format per una mitra, el relleu del monestir de Montserrat i ones que recorden la mar Mediterrània, possiblement en referència a un avantpassat dels Escarré que acompanyà el rei Jaume I en les seves conquestes.

L’any 1963, l’abat Escarré, va fer unes declaracions al diari francès Le Monde d'oberta oposició a la dictadura, raó per la qual el 1965 el govern franquista el va obligar a abandonar Catalunya i passà a residir al monestir de Viboldone (Llombardia).

“El poble ha d’escollir el seu govern i poder canviar-lo si ho desitja; això és la llibertat. (...). El govern no té dret a abusar del seu poder (...), això ha de plantejar problemes de consciència als dirigents catòlics d’un estat que, si no canvia de principis polítics, no es pot dir catòlic.”

"El pueblo debe escoger su gobierno y poder cambiarlo si lo desea, esto es la libertad. (...). El gobierno no tiene derecho a abusar de su poder (...), esto debe plantear problemas de conciencia a los dirigentes católicos de un estado que, si no cambia de principios políticos, no se puede decir católico. "

"The people should choose their government and to change it if you want, it is freedom. (...). The government has no right to abuse their power (...), this should pose problems of conscience for Catholics leaders of a state that does not change if political principles, we can not say Catholic. "

"Les gens devraient choisir leur gouvernement et de le changer si vous voulez, c'est la liberté. (...). Le gouvernement n'a pas le droit d'abuser de leur pouvoir (...), cela ne devrait poser des problèmes de conscience aux dirigeants catholiques d'un Etat qui ne change pas si les principes politiques, nous ne pouvons pas dire catholique. "

"Die Menschen sollten ihre Regierung zu wählen und zu ändern, wenn Sie wollen, ist es Freiheit. (...). Die Regierung hat kein Recht, ihre Macht (...) zu missbrauchen, sollte diese Probleme des Gewissens für Katholiken Führer eines Staates, der sich nicht ändert, wenn die politischen Prinzipien, können wir nicht sagen, katholische darstellen. "

L’any 1966 el govern espanyol el va obligar a renunciar al títol d'abat de Montserrat.

Malalt de mort, l'abat Cassià Just el portà a Barcelona , on va morir el 21 d'octubre de 1968, essent enterrat a Montserrat.

No personalitzeu l’enemic, Rajoy, Wert, Mato, Guindos,’Betty Boop’, la comtessa de Murillo ... darrera seu hi ha un ‘sistema pervers’ que té com a FINALITAT ÚNICA l’extermini de la nostra cultura.

No hay comentarios:

Publicar un comentario