domingo, 11 de noviembre de 2012

CAN MAS DE RIPOLLET AL VALLÈS JUSSÀ.

El Josep Salvany Blanch, retratava l’any 1919, la masia coneguda com Can Mas, en nombre de veïns no arribava als 2.000


Ha plogut força, i primer a l’Exposició Universal de Barcelona , en l’època del DICTADOR PRIMO DE RIVERA, anticatalà convicte, i més tard en la DICTADURA DE FRANCISCO FRANCO, el poble creixerà exponencialment.
1900 1501

1930 3324 221,45%

1950 3736 248,90%

1960 5262 350,57%

1970 20197 1.345,57%

1981 26009 1.732,78%

1990 26771 1.783,54%

2000 29877 1.990,47%

2011 37348 2.488,2%

l’actual edifici situat al carrer Sant Jaume, 71, només vagament recorda l’explotació agrícola; la descripció tècnica ens diu : Masia de planta quadrangular coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana. Al cos principal s'hi adossa un altre més petit cobert amb teulada inclinada. Edificada amb mur de paredat comú amb les cantonades reforçades per carreus de pedra quadrangulars i rectangulars ben escairats. Compta amb planta baixa, primer pis i golfes. La façana principal és simètrica, i s'obre a la planta baixa amb un portal coronat per un arc de mig punt amb marc arrebossat. A banda i banda del portal s'obren finestres rectangulars a cada banda, substituint les finestres antigues d'arc rodó de maó. El primer pis s'obre amb tres finestres rectangulars amb marcs de pedra motllurada, la central amb ampit. A les golfes es troba un conjunt de tres finestres d'arc de mig punt de maó, la central més alta i ampla, i dues finestres més petites amb arcs escarsers a cada banda. La coberta té ràfecs amb dentellons decoratius. Un rellotge de sol inacabat ocupa l'espai entre les finestres del primer pis. Les façanes laterals amb finestres més petites de distribució irregular. A l'interior es destaca l'escala central de dos trams per planta, els paviments, les fusteries de les finestres, les portes, els sostres, l'escala i les golfes originals. A les golfes es troba la data 1787 inscrita amb un dit a una de les rajoles del terra. L'antic celler té una volta de canó. Un petit jardí ocupa la façana sud amb mur de tancament i una segona entrada a la casa. A darrera es troba el pou i una pedra que marcava el límit del territori de la finca inscrita "J G (Joan Gallarda) / Terreno acotado".

No hay comentarios:

Publicar un comentario