lunes, 12 de noviembre de 2012

CAL QUEIXALISTA DE RIPOLLET AL VALLÈS JUSSÀ.

Llegia un treball acadèmic de la Lourdes Sensada Parra, i la Mireia Rubies Etxebarria, fet sota la supervisió del tutor Vicenç Salazar de l’ Institut Can Mas, que l’edifici del carrer de les Afores, 13, conegut com CAL QUEIXALISTA és obra de l’arquitecte Rafael Masó i Valentí (Girona, 16 d'agost de 1880 - 13 de juliol de 1935). De confirmar-se fora l’únic edifici residencial que se lo coneix a la província de Barcelona.

El nom - que ha fet fortuna - d’aquesta singular torre d'estiueig construïda pels vols dels anys vint, està relacionat amb la professió del seu promotor i primer habitant, cognominat Vila, que exercia de dentista a Barcelona - pensem que el rigor històric demana esbrinar el nom propi i el segon cognom d’aquest estomatòleg-. La casa va ser confiscada durant la Guerra Civil per acollir un grup de refugiats bascos, essent retornada desprès del genocidi contra Catalunya, al seu propietari que la deixarà en testament a la seva fillola Mercedes Villejos, que la vendrà als any 1960 al actuals propietaris, els Llargués de la Torre Joana.

El conegut ara com carrer de les Afores, era on començava el camí que menava fins a Santa Perpetua de Mogoda l’any 1881.

Rebia un parell d’imatges de Cal Queixalista, fetes pel ripolletenc Mario Felip Ruiz; ‘Cal’ implica, coneixement i proximitat, esperem dels actuals propietaris que ens permetin accedir – si més no- fins la Capella, de la que no s’esmenta l’advocació.


De la descripció tècnica de l’edifici llegim : Torre aïllada de planta complexa, de maó arrebossat i teula àrab, planta amb pis i mirador de dos pisos, el cobriment de dos i quatre vessants amb voladissos molt pronunciats que descansen sobre tornapuntes de fusta. Diversos cossos distribuïts a tres nivells envolten la torre mirador central amb coberta de pavelló. Les obertures són rectangulars i d'arc escarser, amb marquesines, balconeres i decoració ceràmica. Degut al joc de cossos, es creen una sèrie d'espais mitjans ocupats per terrasses i tribunes. L'accés posterior a la torre és per una elevada plataforma semicircular amb balustrada i escala de dues vingudes. A l'interior de la casa, presenta un espai central de circulació amb passarel•la sota la torre del mirador, la petita capella a la planta baixa, les rajoles ceràmiques a les parets i la construcció interna de biguetes de ferro i revoltons. La casa ocupa la cantonada entre els carrers Duc de Tetuan, Doctor Figarola i dels Afores, envoltada pel jardí i amb un mur de tancament de maó arrebossat. L'entrada presenta dos pilars enrajolats realitzats amb maó vist i portes de ferro forjat.


Sou pregats d’ajudar-nos a completar aquesta informació; nom i segon cognom del ‘Queixalista’, segon cognom de la fillola; i l’advocació de la Capella de la casa. El nostre email coneixercatalunya@gmail.com està a la vostra disposició.

No hay comentarios:

Publicar un comentario