sábado, 21 de julio de 2012

L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE SENTMENAT

No em sorprenia la més que minsa informació tècnica que respecte de l'edifici de la Casa de la Vila de Sentmenat hom troba cercant per la xarxa:

És un edifici de planta i dos pisos amb teulada a quatre vessants i torre superior, també amb coberta a quatre vessants. A la façana principal hi ha, al fons del porxo, la porta d'accés allindada i dues finestres de la mateixa tipologia. Damunt dels arcs del porxo hi ha, al primer pis, un balcó corregut de tres obertures rectangulars i, al segon pis, tres finestres rectangulars. Totes les obertures són emmarcades en pedra. A la part superior hi ha un ràfec sobresortint. La torre del Rellotge, centrada, té base quadrada i pilastres adossades de tipus clàssic.


Forma part del conjunt de la plaça porticada, constituïda per arcs de mig punt (cinc als costats laterals i cinc al costat de la façana, a més dels tres de la Casa de la Vila).

Res del moment en que fou edificat; si ja es va projectar com edifici Públic; qui en va ser el promotor, i qui el director del projecte,....

Deia que no em sorprèn, certament però , em dol constatar que aquesta política de ‘baixar el nivell’ que ens ha portat a ser governats pels més inútils, maldestres, i corruptes , deixa dissortadament la seva petjada per arreu.

Des de la distància, per intermediació de Sant Menna, reiterava la meva pegaria a l’Altíssim; Senyor, allibera el teu poble !!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario