jueves, 19 de enero de 2012

FOC AMIC

El concepte de clars orígens bèl•lics s’ha fet popular per l’ús excessiu que n’han fet els Estats units, tant a l’Iran com a l’Afganistan. Bàsicament consisteix en eliminar als teus ‘aliats’ emparant-te amb ‘ l’error humà’, i/o dificultats derivades de la climatologia, o la tècnica, o ,... en situacions de normalitat és un supòsit clar d’assassinat.

En l’àmbit ciutadà s’empra aquesta expressió ‘ foc amic ‘ per definir situacions com per exemple :

Un radar instal•lat en un indret , en que sense arguments objectius , habitualment es limita la velocitat ‘ordinària’. Els agents de Policia – de qualsevol policia – tenen entre els seus deures denunciar aquestes ‘errades’ que perjudiquen greument una ciutadania que ja dona senyals d’esgotament ( psíquic físic i per descomptat econòmic ).


Imatges com aquesta ‘parlen soles’, oi ?.

Sovint quan algú – persona i/o entitat – fa, o vol fer , una tasca de dinamització social, de divulgació o de millora – del que se us passi pel cap – des de l’activitat cultural, a la turística, passant per la comercialització, la industria,.... li comencen a sortir tota mena de nans, amb arguments tant peregrins i ‘originals’ com : errades de concepció del projecte, contradiccions amb iniciatives anteriors que no van reeixir, inidoneïtat de la persona, o d’alguna persona en el cas d’una entitat, o ... fins a esgrimir errades d’escriptura, o allò tan tronat ‘ de jo ja ho havia dit abans ‘.

D’una manera o altra el ‘foc amic’ vol torpedinà – torpedina habitualment - la major part de les iniciatives que es presenten. El resultat és lògicament una societat mentalment encongida, sense il•lusions, i en la que la grisor s’instal•la de forma permanent.

Que t’estic descrivint el teu poble, ciutat, comarca, província, regió, país ? .

Doncs me’n felicito, perquè únicament podem combatre amb un mínim de garanties d’èxit, allò que coneixem.

Cal començar a respondre al ‘ foc amic’ , amb tot els mitjans que tingueu a l’abast.

No hay comentarios:

Publicar un comentario